FINESA argjendari
TREND watches
MENTORI apartament apartament, banim, PRISHTINË
VISARI tepiha tregti, PRISHTINË
PETRITI argjentari
BRM shtëpia shtëpi, PRISHTINË
PLATFORM konkursi
N shtëpia shtëpi, PRISHTINË
CORNER, 2016 gastronomi, PRISHTINË
F apartamenti